תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' ק"י | שיעור 22

תע"ס חלק ג' – שיעור 22
סיכום בנק':
1. עולם א"ק עושה ז"ד על קומת חכמה כדי להאיר באצילות.
2. אע"פ שאנו אומרים שעולם אצילות הוא קומת חכמה יש לדעת שיש שלבים בתוך עולם אצילות הנקראים למשל: עיבור, יניקה, השלמת כלים, גדלות א, גדלות ב וכו' עד שמגיעים ליישם את קומת החכמה.
3. אע"פ שאנו אומרים עולם א"ק יש לדעת שיש בו ריבוי גדול של עולמות בתוכו אע"פ שמתייחסים אליו כעולם אחד זאת מכיוון שמדברים באופן כללי.
4. היות והכתר הוא התכלית שניתן מהעליון אדם לבדו רק בהסתכלות עצמית אינו יכול לקבוע את תכליתו אלא צריך לקבלה מהעליון שלו.

שאלות חזרה:
1. על איזה גובה קומה עושה עולם א"ק זיווג כדי להעביר את ההארה לעולם אצילות?
2. אילו שלבים קיימים בקומת חכמה למשל?
3. אם עולם א"ק מכיל עולמות רבים מדוע מתייחסים אליו כעולם אחד?
4. כיצד על האדם לחבר את הרצון לתכלית? הסבר את השאלה ונמק את התשובה.

אין תגובות

להגיב