תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' ק"י | שיעור 23

תע"ס חלק ג' – שיעור 23
סיכום בנק':
1. באות זו למדנו שכאשר עולם א"ק מעביר את האור מאין סוף לאצילות הוא עושה זיווג על גובה קומה דבחינה ג' כדי להעביר לאצילות.

2. אף על פי שא"ק עושה זיווג על בחינה ג', בחינה ד' שבו אינה משתנה מפאת אין העדר ברוחני.

3. אצילות המקבל את האור בלבוש של בחינה ג' צריך לעבד את האור הזה ע"י זיווג דהכאה כדי שיוכל לקבלו.

כאשר אנו אומרים שאצילות הוא בבחינה ג' כדי ליישם את בחינתו שלו הוא צריך לעבור שלבים של עיבור יניקה גדלות פרצופים שונים ותהליכים נוספים כדי לבטא את בחינה ג' הזאת שקיבל מהעליון.

תהליך זה נובע מהחוק שמהעליון נותנים דבר שלם ובבת אחת, והתחתון מקבל את זה לאט לאט על פי דרגות התפתחותו.

שאלות חזרה:
1. סכם בקצרה את אות ד' בפרק ג'
2. כיצד ניתן להסביר את אין העדר ברוחני, הבא דוגמא מחייך
3. על איזה גובה קומה עושה זיווג א"ק כדי לתת לאצילות, מה נצרך מהתחתון כדי לקבל את מה שנתן לו העליון
4. הסבר את החוק על פי השאלה הקודמת שיש הפרש בין זמן הנתינה של העליון לזמן קבלת התחתון, השתמש במושג זמן על פי ההגדרה בחלק א' (מספר חידושי צורה)

אין תגובות

להגיב