תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קי"ג | שיעור 25

תע"ס חלק ג' – שיעור 25
סיכום בנקודות:
1. בפרק זה אנו לומדים שכל עולם יש לו כלל שאו"ח קובע אותו ולפי כלל זה כל הפרטים בתוכו יהיו כפופים לאותו כלל.
2. גם כתר בעולם אצילות יהיה בלבוש של חכמה וגם ז"א וכן כל המדרגות גם הגבוהות וגם הנמוכות וכן בכל עולם ועולם.
3. בכל מדרגה ישנו או"ח ואו"י כאשר האו"י מתאר לנו את המציאות ואו"ח את ההתייחסות לאותה מציאות.
4. אחת ההשלכות של הצורך להכליל הוא שכלל העולם הזה הוא התייחסות של עבודה ואם מתייחסים בצורה של רצון לתענוג אז משתבשת נפש האדם ואם רק יתחיל להסתכל בצורה של עבודה יוכל לבוא למקום הראוי.

שאלות חזרה:
1. מדוע נכון להכליל היכן רואים זאת בחכמה?
2. מהו הכוח שמאפשר להכליל?מתי אסור להכליל?
3. מה ההבדל בין אור ישר לאור חוזר? הבא דוג' בכלל העולם הזה.

אין תגובות

להגיב