שאלות חזרה: תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קי"ג | שיעור 25

שאלות חזרה:
1. מדוע נכון להכליל היכן רואים זאת בחכמה?
2. מהו הכוח שמאפשר להכליל?מתי אסור להכליל?
3. מה ההבדל בין אור ישר לאור חוזר? הבא דוג' בכלל העולם הזה.

אין תגובות

להגיב