תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קי"ט | שיעור 35

תע"ס חלק ג' – שיעור 35
סיכום בנק':
1. בפרק ה' אנו לומדים על חלוקות ותתי חלוקות הקיימים בבריאה.
2. ד' החלוקות באדם הם: רוחניות, גוף, לבוש ובית.
3. כל אחד מד' בחינות אלו אף הוא מתחלק הרוחניות: נרנ"ח. הגוף: עצמות גידים בשר ועור. המלבושים: כתונת מכנסיים מצנפת ואבנט. הבית: בית, חצר, שדה ומדבר.
4. בין כל 2 בחינות יש בחינה ממוצעת המקשרת ומהווה מרכבה בין 2 הבחינות. כמו למשל: רביעית הדם שבה יש נפש דנפש המחברת בין הרוחניות לבין הגוף.
5. הבחינות הממוצעות מהוות מרכבה וקשר גם במידות האדם ובהתקדמות הרוחנית שלו שכאשר משתמשים באופן ראוי ברכב זה הם יכולים לתת לנו את האפשרות לעשות מעברים ותנועה בעולם הרוחני.

שאלות חזרה:
1. תאר את החלוקות הקיימות בעולמות ואת חלוקות המשנה.
2. מהי בחינה ממוצעת ולמה היא משמשת בעבודת האדם?

אין תגובות

להגיב