25- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ב – א'קעה-א'קעו

1308

media

שאלות חזרה א'קעה-א'קעו:
1. מה תפקיד ק"ש דקורבנות? והרי לצורך השלמת כלים כבר נעשה ק"ש שעל המיטה?
2. מה ההבדל בין ק"ש דקורבנות לק"ש דיוצר?
3. מהי חשיבותה של תפילת ותיקין שתהיה בהנץ החמה?
4. כיצד אפשר לעורר מחדש את ההשתוקקות שנוצרה ביקיצה לעולם רוחני? מדוע זה נצרך דווקא כיום בשונה מתקופת בנין בית המקדש הראשון?
5. הסבר בהרחבה את סוד איילת השחר?

אין תגובות

להגיב