סיכום תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קכ"ט | שיעור 54 | תשפ"ג

סיכום בנק' תע"ס חלק ג' – שיעור 54
1. למדנו היום ב נושאים:
א. אין העדר ברוחני
ב. מעיואט מתוך גרעון או מיעוט מתוך יתרון.
2. בנושא הראשון רק מה שהוא רוחני אין בוא מיעוט וככה נכון לאדם לנהג בחיים.
3. המיעוט נבחן מעבר לגשמיות — מעבר למקרה: אותו לנחלק למה שמתחבר למטרה ומה שאינו מתחבר למטרה.
4. מיעוט שיצרנו כדי להתקדם לבנות את האני עפ״י מטרתנו הוא מיעוט שמקדם אותנו אע״פ שאנו מרגישים בו העדר, כמו אדם שמתקופף כדי לקפוץ
5. מיעוט שבא מתוך גרעון — פגם התחתונים, פניו נופלות למטה ומחחזקות אתה קליפות, כפי האדם שנופל, וצריך לרפא עצמו כדי להתקדם.

שאלות חזרה
1. הסבר מהו אין מיעוט ברוחני והבא דוגמאות מחייך.
2. מה הבדל בין מיעוט הלבנה ושבירת הכלים.
3. הגדר מהו רוחני.
4. הגדר מהו גרעון.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב