שאלות חזרה תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קל"ח | שיעור 63 | תשפ"ג

סיכום בנק' תע"ס חלק ג' – שיעור 63
סיכום בנק':
1. בפרק זה נלמד על ההרמוניה והשלמות של היחסים בשנגל"ה בעולמות.
2. ישנם ד' בחינות של שנגל"ה שנלמד בפרק ט' שהם: 1. שנגל"ה מצד קודם ונמשך. 2. שנגל"ה מבחינה שכנגדו. 3. שנגל"ה מצד התלבשות אורות בכלים. 4. שנגל"ה מצד ד' אותיות הויה – כלים.
3. בכל הבחנה שיש לנו בעולמות הן מצד המצב והן מצד התנועה נסתכל מצד כל ד' הבחינות הללו כדי להבין את המורכבות של אותו עניין.

שאלות חזרה:
1 מה הנושא שאנו לומדים בפרק ט'?
2. מהו אדם עליון? כיצד שנגל"ה קשורים עליו?
3. מה הם ד' הבחינות של שנגל"ה שיש בעולמות?
4. הסבר והדגם כל אחד מד' בחינות השנגל"ה..

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב