תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קמ"ח | שיעור 78 | תשפ"ג

סיכום בנק' תע"ס חלק ג' – שיעור 78:
סיכום בנק':

1. העולמות מתחלקים כנגד פרצופי א"ק, שעולם אצילות הוא כנגד ע"ב ועולם הבריאה הוא כנגד ס"ג, עולם היצירה הוא כנגד מ"ה ועולם העשייה הוא כנגד ב"ן.
2. היות ויש התכללות בין העולמות ובכל עולם יש את א"ק ואבי"ע אז נוצר קשר בין העולמות, שכשיורדים מעולם עליון לעולם תחתון אותה מדרגה מתעלה למדרגה גבוהה יותר ולכן אדם כשיורד לעולם יותר נמוך חייב לקבל אחריות יותר גדולה ולהיות ראש יותר גדול וכן כשעולה לעולם עליון יותר צריך להסכים לרדת במדרגתו.
3. הנושא המרכזי של פרק זה הוא שלבוש והיכל יורדים מהמדרגה ובמקומם מקבלים לבוש והיכל אחרים.
4. ראינו את ההשלכה לעולמנו אנו שהמקום והגוף הם נקראים בגדים ומקומות של עולם הזה וצריך להשתמש בהם עפ"י ההלכה כי הם הגירוי שלנו והסימולציה כדי לבנות את בגדי האור שרק איתם אפשר לבוא לפניי המלך.

שאלות חזרה:
1. כנגד איזה פרצוף כל עולם ובאיזה סוג של עוביות?
2. מה היא ההשלכה הנפשית כאשר אדם עולה לעולם גבוה יותר צריך לרדת במדרגתו?
3. מה ההשלכה בעולמנו לכך שלבוש והיכל יצאו מהמדרגה?
4. מה הם לבושי אור ומה הם בגדים צואים?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב