44- הדף היומי בתע"ס – חלק יב א'ריג-א'ריד

1347

media

שאלות חזרה א'ריג-א'ריד
1. מה ההבדל בין העולמות לבין הנשמות?
2. אילו ג' חלוקות יש בעולם הנקודים, ומה המקבילות שלהם באצילות ובבי"ע?
3. מדוע השכלול תלוי במעשי התחתונים?
4. במה רשעים יכולים לפגום, וממה נובע הכח שלהם לפגימה?
5. ערוך בטבלה את כל ההבדלים והדברים המשותפים בפירושים א' ו-ב' בענין של פנימיות וחיצניות.

אין תגובות

להגיב