45- הדף היומי בתע"ס – חלק יב א'ריז-א'ריח

1436

media

שאלות חזרה א'ריז-א'ריח
1. מהו הפירוש האמיתי הכולל יותר להבדל בין חצוניות לפנימיות?
2. הסבר מדוע יש בצ"ב רק ג' כלים (ניתן להסתייע בחלק ו', אות כ"ו).
3. כיצד תהיה החלוקה של עיבור א' דעיבור ב' ביחס להשתתפות התחתון בעיבור, וכיצד תהיה ביחס לפנימיות וחצוניות?
4. למה עלינו לייחס את ק"ש דיוצר, אם רואים אנו שמקבלים רק נ"ר דנשמה, ומדוע?

אין תגובות

להגיב