074- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ג – א'תמד-אתמה

1711

media

שאלות חזרה חלק יג א'תמד-א'תמה
1. הסבר את השאלה בתחילת אות י"ב.
2. מדוע תת דא"א העולה לראש דא"א אינו יכול לשמש כדעת לזיווג על צ"א ומה יבוא במקומו ומדוע?
3. מדוע נקרא תיקון הי"ג בשם ימי קדם?
4. מה הן ג' התמיהות שמביא בעה"ס על דברי רח"ו במבוא שערים שער ג' חלק ב' פרק א'? ומה הן התשובות בגין תמיהות אלה?

אין תגובות

להגיב