001- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תצג-אתצד

1840

media

שאלות חזרה חל ק י"ד הדף היומי תע"ס
עמ' א'תצג-א'תצד
א) מהי התמיהה של האר"י הק' באות א', וכיצד עונה על תמיהה זו בעה"ס באו"פ?
ב) אילו ב' שמות יש לעיבור בט' שנים ויום א'?
ג) מיהם המיין נוקבין של או"א, ומיהם של זו"ן דאצילות?
ד) מהיכן הוא הגילוי של השורש שכל תחתון נבחן למחצית מהפרצוף העליון ממנו, ומדוע?
ה) למה גרמה עליית מ"ן דנה"י דא"ק הפנימיים לע"ב ס"ג בעולם הנקודים? פרט את תהליך השבירה בקצרה.

אין תגובות

להגיב