004- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תצט-א'תק

1656

media

שאלות לחזרה – עמ' א'תצ"ט – א'ת"ק:
1. מהו הטעם שכאשר ז"א עולה לאו"א אינו צריך תיקון ערלה, ואילו כאשר נשמות הצדיקים עולות לז"א הן כן צריכות?
2. מהי הערלה, מדוע ג', ומהו קדש הילולים?
3. מדוע אין נשמות המלאכים ראויות להעלות מ"ן לצורך גדל' ז"א, ואילו נשמות בני אדם כן ראויות לכך?
4. מדוע רז"ל אומרים בגמרא שקטן אינו מזכה לאחרים, ובאיזה מצב מדובר?

אין תגובות

להגיב