006- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקג-א'תקד

1526

media

שאלות חזרה חלק יד א'תקג-א'תקד
1. מי נקראת עקרת הבית ומדוע?
2. מהו המקום בהם רגלי לאה ועקביים שלה מתלבשים תוך כתר רחל?
3. מדוע אם כתר דרחל היה מלביש למטה מרגלי לאה אז היו צריכים רגלי רחל להתפשט למטה מפרסא?
4. מדוע אם כתר דרחל היה מלביש למטה מרגלי לאה היו צריכים רגלי רחל להתלבש למטה מפרסא?
5. מהם ב' הטעמים שבגינם כתר רחל ועקביים דלאה הם במקום אחד, בנקודת החזה?

אין תגובות

להגיב