017- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקכה-א'תקכו

1228

media

שאלות חזרה א'קתכה-א'תקכו
1. מדוע כאשר אין התעוררות התחתונים אזי אין ניתן להוליד נשמות חדשות?
2. אילו ג בחינות של נשמות חדשות קיימות ומדוע אחר החורבן נבחנות הנשמות החדשות שהן רק מבחינת אב"א?
3. מדוע נשבע ה' שלא יכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה?
4. מדוע זו"ן אינם מולידים נשמות במקומם אלא שצריכים לעלית עולמות כדי להוליד?

אין תגובות

להגיב