033- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קל"ח

1291

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קל"ח אנו מתחילים את פרק ט' המבאר שהשלמות הנרצית היא שכל הספירות שבה' העולמות א"ק ואבי"ע יתקשרו לבחינת אדם העליון (הנקרא גם אדם קדמון), וכל יציאתם ופעולותיהם — הכל בא בשביל לשרת ולגלות את בחינת האדם.

אנו מתחילים בכך שעולם א"ק הוא הכתר של כל העולמות, וזה משום שהכל מתחלק לשורש וד' בחינות, הן העולמות באופן כללי שא"ק נבחן לשורש ולכתר שלהם, והן כל בחינה פרטית בכל מקום שהיא (וההבדל בין הבחינות הוא רק בשיעור הקומה של החוזר העולה מהמסך).

אין תגובות

להגיב