027- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקמה-א'תקמו

1802

media

עמודים א'תקמה-א'תקמו
1. מתי דעת מפסיק ומתי הוא מחבר?
2. מדוע דעת בהיותו מפסיק עדין נקרא דעת?
3. מדוע נאמר שדעת מפסיק בין א"א ובין ז"א ולא או"א?
4. מיהו דעת היוצא מעדן העליון ונכנס במח הז"א?
5. מהם כוכבים ומהם מזלות? הן של א"א והן של ז"א.

אין תגובות

להגיב