028- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקמז-א'תקמח

1372

media

שאלות חזרה חלק יד א'תקמז-א'תקמח
1. מה ההפרש בין מח החכמה למח הבינה של ז"א? הן מבחינת קטנות והן מבחינת גדלות.
2. מה ההבדל בין אחסנתא ל-ב' עיטרין מצד הירושה של מדרגת החכמה בא"א?
3. מדוע אין הז"א מקבל ישירות את החכמה מא"א ומה עושה המעבר של זו החכמה דרך אמא?
4. מדוע נקרא בן רבקה ולא בן יצחק?
5. מהו המיעוט שגורמים ב' היסודות שדרכם עובר מח החכמה וכיצד זה משפיע על ז"א?

אין תגובות

להגיב