030- הדף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קל"ד

1265

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קל"ד אנו ממשיכים בעניין הפרוט של העולמות על פי ד' הבחינות. דיברנו אתמול על אצילות ואמרנו שהנשמה בו (המציינת את בחינת החכמה) מלובשת בגוף (המציין את בחינת הבינה). בגוף זה ישנם עשרה כלים, וזה מכיוון שהגוף משום שהוא בינה הוא מציין את התנגדות הנברא לקבלת האור שמגיע מבחינת הנשמה, ורק כך נוצרת מודעות, ורצון, וכלי לאור. לכן רק בבחינת הבינה מתחילים להיות כלים עם גבול ומידה (ולא בבחינת הנשמה ששם אין גבול ומדה לאור).

גוף זה, מתלבש בלבושים שבאצילות, שהם בחינת ז"א, ודרך הלבושים שבז"א מתבטאים הגבול והמדה שבבינה (שהוסברו בפיסקה הקודמת), וכך "תופסים" את תכונות הבורא בלבושים שונים שבכל אחד התבטאות שונה של הגבול והמידה.

לבושים אלו שוכנים בתוך בחינת ההיכלות שהם בעצם כללות עולם האצילות, והם בחינת המלכות דאצילות.

יוצא שאדם העליון, שהוא נשמה מלובשת בגוף, והגוף בלבושים, נתון תוך היכל מלך.

אין תגובות

להגיב