046- הדף היומי בתע"ס – חלק י"ד – א'תקפג-א'תקפד

1172

שאלות חזרה תקפ"ג-תקפ"ד
1. מה ההבדל בין תפילין של ראש לתפילין של יד בעניין הגילוי ומדוע?
2. מדוע דוקא מ-ל' דצלם יש את הארת התפילין ולא מה-ם' דצלם?
3. מהו הגורם ליסוד של המוחין לפקוע מצח ולצאת לבינה דמקיפין, ולגרום לה לזיווג עם החכמה?
4. אילו ב' זיווגים יש בסוד עת רצון ואיזה מהם מאיר לתפילן של ראש?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב