023- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קכ"ו

1269

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קכ"ו אנו מתחילים את פרק ז' המבאר בכללו איך מלכות דאצילות ירדה והיתה לכתר בעולם הבריאה.

ביחס שבין עולם האצילות לעולם הבריאה נראה שעולם הבריאה הוא רק בקומת בינה ולעומתו אצילות, שהוא העליון שלו, הוא בקומת חכמה. בהקשר לכך נאמר גם שכל פרצוף תחתון מלביש מהפה של הפרצוף העליון שלו ולמטה ואינו מלביש על מקום הראש של העליון.כלומר יוצא מכך, שביחס לעליון שלו חסר לו את ג' הספירות הראשונות שהם מבטאות את גובה הקומה היותר גדול שיש בעליון ואין בו.

למדנו גם שיש ב' בחינות שיורדות מעולם עליון לעולם תחתון, אך על זה נרחיב בפעם הבאה.

[כאן חשוב מאד להדגיש שבחלק ג' צריך בעיקר להבין את הרצף הכללי ואת העקרונות שבעל הסולם רוצה להעביר לנו ופחות חשוב להבין כל פרט מהעולמות וכד' כי עליהם הוא ירחיב מאד בחלקים הבאים].

אין תגובות

להגיב