001- תע"ס חלק ב – אות א

שאלות חלק ב אות א
1. מהיכן יקבלו העיגולים לאחר הצמצום את אורם ומדוע?
2. הסבר את המושג צינור ומהי ההגבלה שקיימת?
3. הסבר את החוק והבא דוגמאות "בכלי הזך היותר מתלבש האור החשוב יותר".
4. כיצד מסביר החוק "כל מה שהוא רצון במדרגה העליונה הוא כח מחייב במדרגה הנאצלת בסיבתה" את המהלך ממלכות דא"ס למציאות הקו?
5. מה ההבדל בין יושר לישר?
6. מהו הרצון החופשי שיש בכלים דעיגולים ומהיכן הוא נובע?
7. מהיכן נובע המסך ומה תפקידו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב