002- תע"ס חלק ב – עמוד ל"ז (ב)

שאלות חזרה עמוד ל"ז
1. הסבר את המושג צנור ואת סוג השליטה שישנה בו.
2. הסבר והבא י' דוגמאות לחוק "דכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה הוא חוק מחייב במדרגה תחתונה הנאצלת בסיבתה". למד על פה את החוק.
3. הסבר את הכתוב בתיקונים "הפוך רצון ותשכח צנור"
4. מה ההבדל ומה דומה בין צמצום למסך?
5. הגדר את המושגים עגול, צנור וקו. והבא דוגמאות כיצד כל אחד מהם מתבטא מבחינה נפשית.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב