021- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קכ"ד

1353

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קכ"ד אנו ממשיכים לדבר על הכתר שהוא הבחינה הממוצעת בין הבורא לנברא, ובין כל מאציל לנאצל.

האור שבעליון שמיועד בשביל התחתון נקרא "אפס מוחלט" כלומר שאין לנברא שום תפיסה בו היות ונקודת הרצון לקבל שבו אינה מורגשת כלל כעוביות והיות ואין תפיסה באור ללא כלי. ולאחריו יש את הכתר שהוא הבחינה הממוצעת בינו לבין הנאצל שבה כבר מתחילים להתעסק עם הרצון לקבל הזה.

הכתר מתחלק לשתיים: 1) "ניצוץ בורא" שזהו האור ישר שאותו דוחים על ידי האור חוזר שמעלה המסך. 2) "ניצוץ נברא" זהו האור חוזר המלביש את האור ישר שבו כבר כלולים ד' שורשי הכלים שנוצרו, ורק אחר כך תהיה התפשטות לגוף לד' הכלים הממשיים: חכמה, בינה, ת"ת ומלכות.

מבחינה השקפתית נראה ארבעה שלבים: 1) מה שמגיע מבחוץ — אליי. 2) הגבולות והמסגרת שהם ההכרה הגבוהה שלי כלפיו. 3) היחס שלי לדבר. 4) התפשטות הדבר להרגשה ממשית.

אין תגובות

להגיב