009- תע"ס – חלק ב – פרק א – אות ה או"פ פ

שאלות חזרה חלק ב אות ה או"פ פ2
1. האם הרצון הוא סיבה ראשונה לאור? הסבר ונמק את תשובתך.
2. השלם את המשפט והסבר אותו "לכל תוצאה יש סיבה אולם…".
3. מתוך מה אנו למדים שבא"ס כבר קבועים וקיימים כל המציאיות וכל הבריות והאירועים שיבואו בעולם עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלמותם.
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב