020- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד קכ"ג

1345

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד קכ"ג אנו מתחילים בסיעתא דשמיא את פרק ו' העוסק בהרחבה בבחינת הכתר שהיא הממוצעת בין המאציל לנאצל.

בכל נאצל ישנם ד' בחינות, ה"ראשית" וההתחלה היא החכמה, ולאחריה הבינה, והת"ת והמלכות. בחינת הכתר שהיא הממוצעת בין מאציל לנאצל לפעמים אינה נמנית עם הספירות של הנאצל (כי היא רק התפשטות האור ובניית שורשי כלים, ולכן היא הכלל של המדרגה ואינה ככלי היכול להיחשב כפרט), ואולם לפעמים כן מונים אותה כחלק מהספירות. הכתר דומה לכתר המלך שהוא למעלה מראשו ולא בתוכו ממש.

כך זה בעולמות העליונים אבל בגשמיות כן נוכל לראות את הבחינה ממוצעת כדבר ממשי (כמו למשל שהממוצע בין גוף האדם ללבושים שלו הם השערות והציפורניים שלו).

אין תגובות

להגיב