010- תע"ס – חלק ב – פרק א – אות ה או"פ פ 3

שאלות חזרה חלק ב אות ה או"פ פ3
1. הסבר מהן הרשימות הנשארות בעיגולים והבא דוגמאות המוכרות לך בעוה"ז.
2. איזו מילה או שתיים מהנפש היית מגדיר כרשימות?
3. אילו ב' שורשים המוקדמים לקו ישנם? הסבר כל אחד מהם ואת ההשלכה שלו לתורת הנפש ואגב כך הסבר מדוע לא די לנו ב-ב' שורשים אלו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב