015- תע"ס חלק ב – פרק א אות ה או"פ ר-ת

שאלות חזרה חלק ב אות או"פ ר-ת
1. מהי ההוראה של הכתר? ומדוע היא נקראת מסבבת?
2. מהי ההוראה של החכמה? ובאיזה מקומות נכון להשתמש בה?
3. מהי הוראת הבינה? ומדוע היא אינה קודמת לחכמה אלא באה אחריה?
4. כיצד א"ס, הצמצום ועולם העיגולים מתבטאים בקו?
5. מה תפקיד עולמות אבי"ע כלפי עולם א"ק? כיצד זה משליך על עבודת הנפש שלנו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב