018- דף היומי בתע"ס – חלק ג' עמוד ק"כ

1863

שיעור שמע:

הורד Mp3

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בעמוד ק"כ אנו ממשיכים ללמוד על ד' הבחינות ואומרים שכאשר מגיע האור מלמעלה עד שפוגש במסך הוא בא בבת אחת ואין הבחן של ד' הבחינות בסדר התפשטותו למרות שהם כן קיימים אבל כאשר מזדככת העוביות שבמסך אז נבחין בגילויים של ד' הבחינות, כיוון שהיא מזדככת לאט לאט בסדר המדרגה מהבחינה העבה עד הזכה.

לאחר שלמדנו שישנה חלוקה של ד' בחינות, וכל בחינה מהם גם מחולקת לד' בחינות וכו', אנו לומדים שיש מבחינת ממוצע בין הבחינות האלה שהוא מחבר ומגשר בין המדרגות. ממוצע זה הוא הבחינה השניה שבתוך הכתר, ועליו נרחיב בהמשך.

למשל ביחס בין אצילות לבריאה: אצילות נקרא הבורא והבריאה נקראת הבריאה ובה יש ד' בחינות. בין אצילות לבריאה יש בחינה ממוצעת הכוללת את ד' הבחינות שהיא בחינת הכתר.

אין תגובות

להגיב