033- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אות ג

שאלות חזרה חלק ב ה"פ ג
1. הסבר על גרף מהו קו ההתקדמות של האדם כאשר אתה משתמש בכותרת אות ג'.
2. מה היחס בין העולמות הן ממעלה למטה והן מפנימה החוצא.
3. מדוע אינו מתאר את א"ס, הצמצום ועולם העיגולים בסדר העולמות הבאים מהפנימי עד החיצון?
4. צייר את סדר העלמות כמלבישים זע"ז.
5. הבא דוגמה כיצד ההתייחסות הנכונה אל החיים דרך הקו והיפוכה, דהיינו התייחסות כושלת דרך העיגול המשול למצב.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב