037- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות ו-ח

שאלות חזרה חלק ב ה"פ אותיות ו-ח
1. מה היחס בין פנימיות ועוביות כיצד זה נוהג בעיגולים?
2. מיהו האגו של האדם ומה היחס שלו לאני הכוזב ולאני האמיתי של האדם?
3. מהו הסרגל בו אנו מודדים את הקרבה והריחוק מהמאציל? הבא דוגמה מחייך.
4. כיצד נמדד גודלו של האני החיובי המוגדר כאו"ח בע"ס דיושר ובמה הוא שונה מהעיגולים?
5. כיצד נמדדת גובה הקומה של האדם? – מהו ציר ההתקדמות של האדם בחייו? – כיצד נמדד האדם? (מדוע לא דרך כשרונו?)
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב