045- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות טז-יז

חלק ב ה"פ אותיות טז-יז
1. מהו התירוץ הרגיל בגינו האור כולו נסתלק כולל מ-ג' הבחינות הקודמות? ומהו התירוץ כאן של בעה"ס?
2. כיצד מסביר את העובדה שאומר שכל האורות השייכים לג' הבחינות גם מחוייבים להתקבל בבחי"ד? והרי לא היו אורות פרטיים.
3. באור הקו שחזרה והמשיכה המלכות היה שיעור קטן של האור, דהיינו המבטא רק את ג' הבחינות של הרצון לקבל? מהי שאלת בעה"ס בסוף אות יז על אמירה זו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב