047- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות יח-יט

שאלות חזרה חלק ב או"פ אות יח-יט
1. מה הקושי בהבנה שרק מצד הנאצל נעשה הצמצום וכלל לא מצד המאציל?
2. מהו הטעם שבגינו אנו אומרים שאור העליון אינו מקפיד כלל באותו הצמצום ומה הנפקות מכך?
3. הסבר את המשל שמביא בעה"ס על ענין ההכאה הנוהגת בשני דברים קשים והבא דוגמא.
4. מהו האור החדש היוצא ע"י ההכאה בין האור ובין הכלי?
5. כיצד נכון לפתור קונפליקטים בחיים עפ"י זיווג דהכאה? – כיצד אנו יכולים לראות ששני הצדדים מנצחים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב