050- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות כג-כו

שאלות חזרה חלק ב ה"פ אותיות כג-כו
1. מדוע קשה לנו להבין שכל העב יותר הוא גבוה יותר וחשוב יותר ביושר ומה ההסבר שאכן כך הוא?
2. מהן ג' ההבחנות השורשיות שבכלים? הסבר כל אחת מהן מהיכן היא נובעת והבא דוגמה.
3. מהו החומר של הכלי?
4. אילו ב' הבחנות יש בכל בחינה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב