070- חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות נא-נב

שאלות חזרה תע"ס חלק ב אותיות נא-נב
1. מה ההפרש בין צמצום למסך?
2. מהיכן אנו לומדים בצמצום שאין לשנות את הטבע? הסבר אגב כך כיצד זה נוהג במקרה פרטי?
3. האם יש ענין סיבה ומסובב בד' בחינות דאור ישר בהיותן בא"ס? הסבר ונמק הן על דרך ההקש והן על דרך הכתוב.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב