023- הדף היומי בתע"ס – בית שה"כ – מא-מב

995

שאלות חזרה בית שעה"כ מא-מב

1. מה תפקיד אור חיה בעולם אצילות לגבי התקנת כלי חשמ"ל וכלי דנגה מתיקון הבשר?
2. מה הם ב' הטעמים המסבירים שמצד אחד אומר שגילוי החכמה בפרצוף הוא מחזה ולמטה וכאן אומר לנו שבחינת אור החיה מאיר לנו להתקין את בחינת מל מחשמ"ל?
3. מה זה סוד חיות אש ממללות? מדוע לא חיות לבד מה מורה לנו המושג אש כאן?
4. מדוע נגה באצילות היא טוב ובבי"ע היא בבחינת טוב ורע?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב