091- תע"ס – חלק ב – הסתכלות פנימית אותיות סב-סג

שאלות חזרה חלק ב אותיות סב-סג
1. מדוע נאלץ לכאורה הנברא למשוך את האור עם העיגול? מדוע שלא ימשוך אותו ישר בעל מנת להשפיע?
2. אם האור מתפשט מדוע נאמר עליו שהוא תמיד במנוחה?
3. אם לאור אין שום התפעלות וכ"ש לבורא כיצד ניתן לעשות נ"ר לבורא?
4. כיצד נתן לשמור על היסוד שאין תפיסה באור כאשר אנו מבקשים להבין את המושג "התפשטות האור העליון"?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב