026- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – מז-מח

1011

שאלות חזרה ושינון בשה"כ מז-מח
1. מה ההבדל העקרוני בין מחזה ולמטה דא"א ולחזה ולמעלה?
2. איזו מדרגה צריך כדי לתקן את החזה ולמטה דא"א?
3. איזה פרצופים מלבישים מחזה ולמעלה ואיזה מחזה ולמטה דא"א?
4. מהו זיווג אב"א וכיצד הוא עוזר לזו"ן שלא יהיו שם קליפות?
5. באיזה מצב נמצאים העולמות בזמן לידת אדה"ר?
6. מדוע בשעה החמישית בה משיג אדה"ר קומת נשמה לא די כדי שיכנסו גם ו"ת דעשיה לעולם אצילות?
7. בשעה העשירית בין הערביים נכנסו גם ו"ת דעשיה לאצילות, אם כך מדוע היתה מעין שבירה כאשר קיבל אור חיה ומה היה עוזר ההמתנה לשבת?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב