032- הדף היומי בתע"ס – בית שעה"כ – נט-ס

1089

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ נט-ס

1. אילו ג' גופים ישנם לז"א? מה ההבדל בין כל אחד מהם ומהיכן הוא נובע?
2. היכן עיקר הבירורים – באיזה גוף ומדוע שם דווקא?
3. מה עומד בין כלי דמסך דז"א ובין נפש הפנימי דז"א? וכן בכל מדרגה ומדרגה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב