051- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – צז-צח

1028

שאלות חזרה ושינון בית שעה"כ צז-צח

1. אילו ב' חסרונות היו בקין?
2. מהו היחס בין המבול ובין התיקון שקין היה צריך לעשות ולא עשה? דהיינו שלא נתן צד החכמה ממטה למעלה להבל אחיו.
3. מדוע אותם נשמות מצאו עצמן תלויים באויר בין שמיים וארץ בבחינת שדין ורוחין?
4. מה ההבנה הנגזרת מכך שקין נולד בערב שבת סמוך למנחה ובין השמשות?
5. כיצד המבול גרם לכך שתוסר מנשמות אלו קליפה הנאחזת בהם? היכן הן מצטיירות?עד כדי שמצליחות לרדת בעולם הזה בגופות הנולדים?
6. אילו ג' חלוקות יש בטיפות הקרי של אדם שנכללו בקין?
7. על מה מצביע השמות של יחזקאל וחזקיהו מלך יהודה?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב