054- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קג-קד

1091

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קג-קד

1. מה ההבדל בין דור המבול לדור הפלגה? ובמה הם שונים מדור של אנשי סדום והנשמות דבני יעקב שירדו למצרים?
2. מדוע נצרכו ל-ב' גלגולים באנושות?
3. מהם העבודות מצד התיקון שנעשו בנשמות מצרים וכיצד הם מתקנים את חטא אדה"ר המתבטא בדור המבול ודור הפלגה?
4. מדוע דינים דדכורא גדולים מדינים דנוקבא ומצד התיקון לא ניתן לתקן את דינים דדכורא אלא רק לאחר הדינים דנוקבא?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב