063- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכא-קכב

1787

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קכא-קכב

1. מה הקשר בין סדר העליות של העולמות לא"ק? מדוע מייחס עליות אלו והיחס שלהן לא"ק?
2. ערוך טבלה בה מצד אחד מחולק א"ק לגל' ע"ב, ס"ג, מ"ה וב"ן ולעומתו מחולק כל אחד מפר' אצילות והראה בטבלה היכן עומד ביחס לא"ק כל אחד מפר' אצילות בג' עליות דנשמה חיה ויחידה.
3. ערוך בטבלה נפרדת את היחס בין הנשמות בעולמות בי"ע ולאחר מכן צרף טבלה זו לטבלה אחת עם הטבלה שבשאלה הקודמת.
4. מה מלמדנו לסדר העבודה הכתוב בעמוד קכ"ב בטור ב' וז"ל "ולפי זה תבין שהעליות בעצם הן על חיצוניות פרצופי א"ק, אמנם מכוונות לעומת הפרצוף שכנגדו בפנימיות א"ק"?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב