064- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קכג-קכד

1510

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קכג-קכד

1. מהי החלוקה של כתר ואבי"ע בא"ק ומה היחס של חלוקה זו בפרצופים המלבישים את א"ק?
2. מהן ד' הידיעות שיש לדעת טרם ידיעת סדר הלבשת הפרצופים ונקודת פגישתם זב"ז?
3. ערוך טבלה (העזר בספר האילן) כדי להראות את היחס בין הפרצופים המלבישים את א"ק. הן מצד הכלל שלהם והן מצד הפרט של אותם פרצופים.
4. מה אתה למד מבחינה נפשית ומבחינת עבודה מהתובנות של חוקי הלבשת הפרצופים?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב