069- הדף היומי בתע"ס – בית שער הכוונות – קלג-קלד

2244

שאלות לחזרה ושינון בית שעה"כ קלג-קלד

1. הראה כיצד מפורש בדברי רח"ו בשער עקודים פרק ב' כיצד מערב ב' הצדדים מ"ה וב"ן שבפרצופים ביחד?
2. כיתד מבאר בדברים שבכאן את שאלה ד' ששאלנו לדעת מתי נבחנים הפרצופים שהם בקומה שווה ומתי הם נבחנים שהם זה למטה מזה?
3. במה מתחלקים העולמות ויורדים זה למטה מזה ומתי קומתם שווה?
4. מהי התמיהה של בעה"ס על הדברים הכתובים בספר רחובות הנהר להרש"ש זצ"ל?

שיעור שמע:

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב