012- תע"ס – חלק ג – פרק ב אות ב או"פ ד-ז

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ב אות ב או"פ ד-ז
1. הסבר את המושג התנוצצות במובן רחב יותר מאשר או"ח.
2. היכן יש מסך גם בעולם הבריאה ומה ההבדל בין המסך של עולם הבריאה למסך של עולם אצילות?
3. אם ישנם אותם חוקים בכל העולמות על איזה פרמטרים משפיע המסך?
4. הדגם בנפשך מספר עולמות והסבר במה תלוי באיזה עולם אתה חי ומה האתגר שלך מצד המציאות ומה האתגר מצד העבודה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב