תע"ס – חלק ג – פרק ו אותיות ב-ג או"פ ב-ד

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג פרק ו אותיות ב-ג או"פ ב-ד
1. מתי הכתר נמנה ומתי אינו נמנה?
2. מהו אפס? מהו ניצוץ בורא ומהו ניצוץ נברא בנפש האדם?
3. מהי המדרגה הנקראת היולי?
4. הסבר מהו אין זמן ואין מקום? מהו יש זמן ואין מקום? מהו יש מקום ואין זמן? ומהו יש מקום ויש זמן?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב