תע"ס – חלק ג – פרק ו אותיות ה-ח או"פ ט-י

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט
1. מהו טמטמום הלב ממה הוא נובע ולמה הוא גורם?
2. מה העצה היעוצה בזוה"ק לגבי גוף שאינו נשמע לנשמה?
3. כיצד יתכן עפ"י בעה"ס שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' ומאידך אינו נתפס ונדבק במוחו? – הבדל בין שכל למוח.
4. מדוע צריך להשפיל עצמו לעפר? במה זה יעזור והרי אל לו לאדם להיות בעצב וכיצד זה קשור לשכינתא בעפרא?
5. מה ההבדל בין האני הכוזב להאני האמיתי של האדם ביחס לנפשות הפועלות בו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב