תע"ס – חלק ג – פרק ז אותיות ח-ט או"פ ס-ע

שאלות לחזרה ושינון בתעס חלק ג פרק ז אותיות ז-ח או"פ ס-ע
1.מה הסיבה שהעולמות מתקשרים זה בזה ומאצילים זה לזה?
2. כמה בחינות יש בנאצל ואלו הם?
3. מדוע נאמר בלשון שלילה "אין ראשית אלא חכמה"?
4. כיצד ניתן להבין שמחד הכתר שהוא בחינת אמונה, צריכה להיות שלמה ומצד שני היא מורכבת?
5. מדוע כל שאיפת המדע היא לאמונה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב