תע"ס – חלק ג – פרק ח אותיות א-ג או"פ א-ב

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג' פרק ח' אות א-בג או"פ א-ב
1. מהם ארבעה העניינים עליהם מדבר פרק זה?
2. האם יש איזשהי בריאה או ברייה שיוצאת מגדר הרצון הכללי שנברא הנקרא מלכות דא"ס? הסבר נמק והדגם.
3. אילו מסקנות יכולות להיות מכך שכל מה שנברא בעולמות אינם אלא ד' בחינות של המלכות?
4. מדוע אנו האומרים שברא ד' בחינות של מלכות ולא רק שברא את המלכות?
– הסבר את רעיון המורכבות של המלכות לעומת אחדותו של הבורא.
5. כיצד יש להבין את המושגים ראש, זרועות וגוף שאנו מכירים בגשמיות ומדוע?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב